Höger vs. vänster hjärnhalva

Snurrar damen åt höger eller vänster?Åt vänster:

Den vänstra hjärnhalvan - den språkliga och intellektuella

Då tänker du rationellt, är kritiskt granskande och är resultatorienterad. Du kräver
fakta innan du tar några beslut. Du arbetar systematiskt och planerar ditt arbete.
När du diskuterar tar du upp en fråga i taget och avslutar den innan nästa fråga
diskuteras. Du är bra på att uttrycka dig i tal eller skrift. När du läser föredrar
du facklitteratur och facktidsskrifter. Du ägnar dig mycket åt detaljer och har
svårt att se helheten direkt. Du är inte benägen att ta risker eller fatta snabba beslut.

Din vänstra hjärnhalva sysslar med:
- ord, tal och skrift
- siffror och matematik
- logik och analys
- kritiskt granskande
- registrerar detaljer och orsakssammanhang
- räknar ut saker och ting i följdriktig ordning dvs. steg för steg
- arbetar med sammanhängande tankar
- en idé följer direkt efter en annan och leder till en slutsats
- använder precisa, exakta betydelser
- en innebörd, en slutsats
- rätt/fel, ja/nej
- har god tidsuppfattning

Åt höger:

Den högra hjärnhalvan - den konstnärliga och kreativa

Då drar du slutsatser intuitivt, får plötsliga insikter som baseras på aningar, känslor
och ofullständiga fakta, mönster och bildspråk. Du uppfattar genom att känna igen
mönster och var saker och ting befinner sig i relation till varandra och hur delar
hänger ihop och bildar helheter. Du har lätt för att känna igen ansikten. När du
hör någon tala är det inte så mycket orden utan kroppsspråk, röstläge, stämning och
omgivningen runtomkring som har betydelse. Du kan spontant inspireras av ett konstverk,
medan en som domineras av vänster hjärnhalva frågar vad det skall föreställa. Har lätt
för att känslomässigt påverkas av t.ex. musik.

Din högra hjärnhalva sysslar med:
- färg, form och fantasi
- musik och rytm
- intuition
- känslor, kärlek och dagdrömmar
- bilder och symboler
- ser snabbt helheter
- läser och tolkar kroppsspråk
- drar slutsatser intuitivt, inte följdriktigt
- använder sin känsla för hur saker och ting passar ihop eller hör ihop
- många alternativ/slutsatser och många betydelser
- kreativ och ofta konstnärlig
- har dålig tidsuppfattning